Správa sociálnych sietí

Pútavo a efektívne zostavená správa sociálnych sietí prinesie vášmu biznisu perspektívnych zákazníkov, ktorí sa k vám radi vrátia.

Analýza social media marketingu

Tvorba kreatívnych príspevkov

Reklamné kampane a retargeting pre sociálne siete

Stratégia marketingu sociálnych sietí

Monitoring a štatistické vyhodnotenie

Konzultácie a poradenstvo pre sociálne siete

Komunikácia so zákazníkom

N

Zohľadňujeme Vašu celkovú marketingovú stratégiu, riešime s vami podstatu vašich produktov/služieb a hľadáme najlepšie riešenia social media marketingu.

N

Vytvárame kreatívne a jedinečné príspevky. Zabezpečíme Vám nami vytvorené produktové fotografie, videá, prípadne grafické práce, ktoré následne zdieľame na sociálne siete.

N

Vaše príspevky dostaneme k záujmovej skupine. Využijeme reklamné kampane na sociálnych sieťach.

N

Poradíme Vám so stratégiou marketingu a komunikáciou na sociálnych sieťach.

Naše realizované práce

pivoteka babarnicka_logo

Partizan rezort

Správa firemného Facebooku a Instagramu

Partizán rezort je našim stálym klientom už od roku 2018. Ich podnikateľskou činnosťou je poskytovanie gastro, ubytovacích a voľnočasových služieb, ale aj poskytovanie spoločenských a firemných udalostí v nádhernom lesnom prostredí Pohronského Inovca.

Oslovili nás so žiadosťou kombinácie viacerých služieb: správy firemného Facebooku a Instagramu a k tomu pridruženej tvorbe grafických návrhov, fotografovaniu a kamerovaniu priestorov, podujatí, aktuálnych ponúk a prostredia.

Spoločnosť si uvedomuje dôležitosť online komunikácie na sociálnych sieťach, a preto sme nastavili poznateľnú komunikačnú stratégiu. Niekoľkokrát ročne obmieňame strategický plán komunikácie cez sociálne siete a upravujeme jednotlivé kampane na základe ročných období a spotrebiteľského správania. Pravidelne vytvárame nové fotografie a videá z prostredia kuchyne, reštaurácie a exteriéru, kde zvýrazňujeme to najlepšie, čo ich zákazníci môžu očakávať. Pripravujeme vizuálne zjednotené grafické návrhy, ktoré upozorňujú na aktuality a prebiehajúce akcie.

.

Uvedomujeme si, aká dôležitá je pozornosť sledujúcich. Vždy sa snažíme zaujať nápaditými príspevkami, súťažami, akciovými ponukami, zábermi zo zákulisia kuchyne a jedinečnom prostredí, ktoré je v každom ročnom období inšpiráciou pre nové fotografie a dronové zábery.

Tým však spravovanie nekončí. Priestor tiež dostávajú platené reklamy, ktorých účel je jasný –  prilákať zákazníka do rezortu. Reklamné kampane podrobne prehodnocujeme, podliehajú detailnej segmentácií trhu a vyhodnocovaniu výsledkov.

V lete 2020 po uvoľnení protipandemických opatrení sme zaviedli kampaň na sociálnych sieťach ku novootvoreným stanovím táborom. Súčasťou kampane boli fotografie partie mladých ľudí užívajúcich si stanovanie v areáli a tiež aj video reflektujúce pravú atmosféru táborenia. Pri vloženej sume 40 € a správnej segmentácie trhu sme oslovili 29 520 ľudí a z toho preklik na web stránku stanových táborov sa uskutočnil až 3 957 krát a maximálnu cenu za klik sme dosiahli na úroveň 0,02 €.

Marble & Granite

Reklama na Facebooku a Instagrame, ako dôležitá súčasť stratégie firmy

Marble & Granite sa zaoberá predajom prírodného kameňa a jeho stavebnou realizáciou. V súčasnom trhu, kde pôsobí silná konkurencia, si uvedomujú dôležitosť nielen platenej Google reklamy, ale aj zapracovanie správy sociálnych sietí a reklamy na Facebooku a Instagrame. Práve tie sú silným nástrojom na dosiahnutie podnikových cieľov.

Marble & Granite logo

Našou úlohou je tvorba kreatívneho contentu, pozostávajúceho z fotografovania realizovaných pokládok prírodného kameňa a jeho následné pridávanie na facebookovú stránku, segmentáciu zákazníkov, správne zacielenie a analýzu výsledkov. Cieľom našich kampaní je pozdvihnutie povedomia o značke a spojenie všetkých možných nástrojov, ktoré prevedú zákazníka cestou rozhodovania nákupu až ku jeho samotnej realizácii.

Naše katalógové fotografie sme zahrnuli do reklamnej kampane, ktorej cieľom bolo pozdvihnutie povedomia o značke a zabezpečenie šírenia reklamného zdelenia správne patrične vyselektovanému trhu. Dosal činil 66 512 jedinečných užívateľov pri rozpočte 60 € na obdobie jedného mesiaca. Priemerná minutá suma za deň dosahovala hodnotu 2,07 € a najnižšia dosiahnutá cena za výsledok (dosah) bola 0,34 €. Reklama sa priemerne zobrazila 4 768 krát a 608 jedinečných užívateľov uskutočnilo činnosť (komentár, súkromnú správu, preklik na profil, alebo web).

Backstage fotografie