Grafické práce

Vizuálna identita značky musí byť rozpoznateľná

Online grafika

– tvorba loga
– webová grafika
– grafické návrhy pre sociálne siete

Printová verzia

– vizitky, bannery, bilboardy
– plagáty, reklamné letáky, katalógy
– brožúry, etikety, ikony a piktogramy
– vouchery, pozvánky a oznámenia
– hlavičkový papier, obalový dizajn

Zalomenie textu a tvorba knižnej obálky

Firemná identita a redizajn

Prípadové štúdie

pivoteka babarnicka_logo

Pivotéka Babarnička

Firemná identita značky Babarnička

Babarnička je prvou pivotékou v Zlatých Moravciach, ktorej portfólio tvorí viac než 200 druhov pív.

Keďže je v súčasnosti jedinou pivotékou v meste, bolo nutné vytvoriť jedinečný a pútavý koncept grafických prác, ktorý pozdvihne originalitu biznis plánu. Participovali sme na tvorbe loga, logomanuálu, vizitiek, billboardu, letákov a plagátov.

V podstate sme vytvorili všetky potrebné podklady pre zostavenie identifikovateľnej firemnej identity.

Prvý dojem rozhoduje

Prvým produktom firemnej identity ktorým sme začali, bolo logo a logomanuál. Samotné logo je tvorené štyrmi prvkami – podklad tvorí vrchnák, alebo v nitrianskom/zlatomoravskom nárečí tiež zvaný babarnička. Od tohto slova sa odvíja aj názov spoločnosti. Ďalej klas, ktorý je základnou surovinou na výrobu piva a názvom spoločnosti.

Pri tvorbe loga sme si uvedomovali, že i najmenšia odchýlka od typických znakov pivovarníctva by mohla verejnosť zmiasť a pôsobiť dojmom iného potravinárskeho segmentu.

Ako byť viditeľný

Firemná identita nekončí správne zvoleným logom. Kvôli vizuálnej komunikácii so zákazníkmi je nutné prispôsobiť všetky printové grafické návrhy do požadovaných farieb a fontov so správne umiestneným logom. Prvý mesiac po otvorení sme pripravili billboard, ktorý pútal pozornosť na novootvorenú prevádzku necelých 300 metrov od predajne. Vďaka vhodne zvolenému dizajnu a viditeľnému textu sme docielili, že približne 30% zákazníkov navštívilo predajňu práve vďaka billboardu.

K podnikovej identite patria aj mnohé iné vizuálne prvky, ktoré nájdete v nižšie priložených obrázkoch.

Marble & Granite

Osobná prezentácia spoločnosti

Marble & Granite je spoločnosť zaoberajúca sa predajom, spracovaním a montážou prírodného kameňa.
Spoločnosť Marble & Granite nás oslovila s požiadavkou prípravy grafického návrhu katalógu a hlavičkového papiera.

Marble & Granite logo

Grafický návrh katalógu

MSSR a Rodinný dom

Pri príležitosti dokončovania obkladových prác na projekte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, čo bol doposiaľ ich najväčší projekt, a dokončenia prác na rodinnom dome v Bratislave sme boli vyzvaní k uskutočneniu produktových fotografií a ich následnom zapracovaní do katalógu.

Katalóg je pre Marble & Granite dôležitý pri firemných  prezentáciách, výstavách, no aj pri stretnutiach s klientmi z hľadiska firemnej prezentácie.

Do katalógov sme zapracovali okrem vyhotovených fotografií aj vzorky kameňov a stručný text s vhodne zvoleným fontom podľa požiadaviek klienta.

Hlavičkový papier

Je veľmi dôležité, aby mala spoločnosť pevne ukotvenú vlastnú firemnú identitu. Tá je badateľná aj na detailnejších výstupoch, napríklad na vhodne prepracovanom hlavičkovom papieri.

pivoteka babarnicka_logo

Mladý obal

Prvý dojem rozhoduje

Obalový dizajn je v dobe veľkého množstva produktov nesmierne dôležitou súčasťou života každého výrobcu produktov. Keď sa neodlíšite od konkurencie, je veľmi pravdepodobné, že vás zákazník prehliadne.

Boli sme zapojení do verejnej súťaže Model Young Package, kde náš návrh obsadil 3  miesto. Téma niesla názov Caffe mania a našou úlohou bolo vyhotoviť pútavý a nekonvenčný obal pre kávu.

Luca Bush

Redizajn loga

Luca Bush a jeho tím kreatívcov vytvárajú produktové videá a fotografie pre rôzne veľké spoločnosti, ale aj freelancerov. Oslovili nás s prosbou o redizajn starého loga a zavedenie novej firemnej identity.

Marble & Granite logo

Monogram

Jasne viditeľné firemné hodnoty

Pri návrhu loga sme sa mali pridŕžať jasne stanovených hodnôt, ako autentickosť, kreativita, alebo férovosť. Zároveň sme mali vychádzať z faktu, že logo tvoríme pre kreatívneho videomakera ako osobu, u ktorej musia byť z názvu jasné aj jej iniciály

Základný tvar loga tvoria iniciály ,,LB“. Sú tvorené tvarovaním a štylizovaním filmového pásu. Fialová korporátna farba pôsobí tvorivo, kreatívne, zaujímavo a inšpiratívne. Má vyvolávať pocit sofistikovanosti. Písmo Prompt je thajského pôvodu a v preklade znamená „pripravený“. Tak, ako aj firma je pripravená na nové výzvy.

Backstage priebehu výroby loga

region gron logo2

OOCR Región Gron

Grafický návrh billboardu

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron nás oslovila so žiadosťou o zostavenie grafického návrhu billboardu s tematikou regiónu stredného Pohronia.

Celkovo sa jednalo o návrh 3 rôznych vzorov billboardov, ktoré mali odzrkadlovať región, v ktorom boli umiestnené. Jeden bol umiestnený v Novej Bani, druhý v Žarnovici a tretí v Žiari nad Hronom. Každý z nich niesol fotografie zaujímavostí z danej lokality.

Hlavnou úlohou billboardov bolo informovať návštevníkov danej oblasti o tom, že sa nachádzajú v regióne stredné Pohronie.

Kreatíva v našich rukách

Kreatívu ohľadom grafického návrhu billboardov prenechali našej kompetencií s drobnými pripomienkami o ich predstavách. Základ billboardu predstavuje biele pozadie, ktorému dominuje veľké logo Región Gron s odkazom na ich webovú stránku. Na bielom podklade sú umiestnené tri fotografie odzrkadľujúce tie najväčšie zaujímavosti daného regiónu.

O.Z. Cesta k rodine

Cesta za správnymi hodnotami

Hlavným poslaním občianskeho združenia Cesta k rodine je starostlivosť o deti zo sociálne slabšieho prostredia a o deti vyrastajúce v Centrách pre deti a rodiny.

Ako novovznikajúce občianske združenie hľadali grafické štúdio, ktoré im navrhne grafickú identitu odzrkadľujúcu ich pravé hodnoty. Začali sme tvorbou loga, vďaka ktorému má byť názov rozpoznateľnejší, Základ tvoria tri postavy predstavujúcu celistvú rodinu, kráčajúc po ceste do neznáma v ústrety svojmu osudu. Občianske združenie má predstavovať akéhosi vodcu, alebo nasledovníka na tejto ceste osudu. Postavy a cesta sú osadené do podkladu, ktorý postupne prechádza zo zelenej farby do žltej.

Zelená farba predstavuje nádej, mier, pokoj, rovnováhu. Navodzuje pocit oddychu a v mozgu podporuje rovnováhu vedúcu k odhodlaniu. Žltá farba podporuje diójem zelenej. Zmierňuje depresiu a navodzuje dobrú náladu. Je farbou múdrosti, šťastia a odzrkadľuje túžbu po slobodnom živote bez prekážok. Práve takáto kombinácia farieb podporuje filozofiu O.Z Cesta k rodine.

Marble & Granite logo

Počas realizácie sme skúšali rôzne varianty loga, avšak po konzultácií s klientom sme vybrali zakrúžkovanú verziu.

Logom cesta nekončí

Ako každé grafické štúdio, tak aj my sme v rámci identity spracovali tlačovú grafiku vo forme jednoduchých, ale pútavých vizitiek a praktického hlavičkového papiera.

Vzory našej kreativity

Časopis Builder

Časopis Astronómia

ZAČNIME SPOLUPRÁCU UŽ DNES!

Sledujte nás na sociálnych sieťach