Social media marketing


Pútavo a efektívne zostavená social media stratégia prinesie vášmu biznisu perspektívnych zákazníkov, ktorí sa k vám radi vrátia.Služby v rámci ponuky

ANALÝZA SOCIAL MEDIA MARKETINGU

TVORBA KREATÍVNYCH PRÍSPEVKOV

REKLAMNÉ KAMPANE A RETARGETING PRE SOCIÁLNE SIETE

STRATÉGIA MARKETINGU SOCIÁLNYCH SIETÍ

MONITORING A ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO PRE SOCIÁLNE SIETE

Komunikácia so zákazníkom…

Zohľadňujeme Vašu celkovú marketingovú stratégiu, riešime s vami podstatu vašich produktov/služieb a hľadáme najlepšie riešenia social media marketingu.

Partizán rezort štatistika facebook
Marble & Granite štatistika facebook

Vytvárame kreatívne a jedinečné príspevky. Zabezpečíme Vám nami vytvorené produktové fotografie, videá, prípadne grafické práce, ktoré následne zdieľame na sociálne siete.

partizan rezort štatistika instagram

Vaše príspevky dostaneme k záujmovej skupine. Využijeme reklamné kampane na sociálnych sieťach.

Poradíme Vám so stratégiou marketingu a komunikáciou na sociálnych sieťach.

Sledujte nás na sociálnych sieťach: