Grafický dizajn


Vizuálna identita značky musí byť rozpoznateľnáSlužby v rámci ponuky

Online grafika

TVORBA LOGA

WEBOVÁ GRAFIKA

GRAFICKÉ NÁVRHY PRE SOCIÁLNE SIETE


Firemná identita a Re – Dizajn
Printová inzercia

VIZITKY, BANNERY, BILBOARDY

PLAGÁTY, REKLAMNÉ LETÁKY, KATALÓGY

BROŽÚRY, ETIKETY, IKONY A PIKTOGRAMY

VOUCHERY, POZVÁNKY A OZNÁMENIA

HLAVIČKOVÝ PAPIER, OBALOVÝ DIZAJN

Naše grafické projekty

Pivotéka Babarnička
Partizán rezort
Marble & Granite
Mladý obal
Časopis Builder
Časopis Astronómia

Sledujte nás na sociálnych sieťach: